Servicii de garanție și postgaranție

PRAKT oferă consultanță de specialitate privind oricare dintre produsele ofertate. Celor interesați de achiziționarea unui echipament li se oferă sprijin în alegerea acestuia conform cerințelor.
În urma achiziționării unui produs, PRAKT rămâne la dispoziția clienților pentru a rezolva în cele mai bune condiții și în cel mai scurt timp eventualele inconveniente.
Clienții PRAKT beneficiază de consultanță de calitate începând cu alegerea și achiziționarea echipamentelor și până la exploatarea și întreținerea acestora.
Toate utilajele sunt însoțite de certificate de calitate și sunt mărci de prestigiu în domeniu.

 • Servicii financiare: rate flexibile, finanțare în leasing
 • Montaj și punere în funcțiune
 • Instruirea personalului de exploatare
 • Formarea personalului
 • Garanția produselor, postgaranție, contracte de mentenanță
 • Consultanță tehnică și economică
 • Consultanță de proiect

Servicii de relocare

Servicii de relocare, demontare-montare echipamente și utilaje complexe pentru construcții, de diferite tipuri și mărci.
Firma noastră asigură următoarele servicii :

 • Demontare și montare în noua locație a stațiilor de betoane, stațiilor de sortare, echipamentelor pentru produs prefabricate din beton;
 • Reparații autopompe de beton, pompe staționare de beton;
 • Demontare și montare în noua locație a utilajelor automate pentru fasonat armătură din oțel-beton;
 • Reparații și punere în funcțiune;
 • Instruirea personalului de exploatare;
 • Consultanța tehnică de specialitate;
 • Dispunem de specialiști în domeniul mecano-hidraulic, automatizări și logistic;
 • Asigurăm intervenție rapidă prin intermediul echipelor mobile de service.